Skip to main content

Ons DNA

Hermes & Candel is de partner op het gebied van Human Resource Management voor het MKB. We hebben lange en brede ervaring in dit vakgebied, en daarmee kan Hermes & Candel organisaties echt vooruit- helpen.

We voegen waarde toe in de volle breedte van het HRM-vak. We adviseren, bieden interim-oplossingencoachen, verzorgen praktische en creatieve workshops en trainingsprogramma’s voor de HR-professional. Onze coaching gaat over het ‘HRM-vak’, maar ook over persoonlijk leiderschap en de carrière.

“De “G” van de G-sleutel is het kompas van de muziek.”

“En de sleutel helpt je je ware potentie te ontgrendelen.”

Het menselijk potentieel als uitgangspunt voor HRM

Het HR-vak kent, naast de beheersmatige en juridische kant, twee belangrijke pijlers: het bedrijfskundige en organisatorische aspect en het ontwikkelen van menselijke potentieel binnen de organisatie. Hoewel ‘Human Resource Management’ tot op de dag van vandaag het vakjargon is, is wat ons betreft ‘Human Potential Management‘ een betere term; voor ons draait het om het volledig tot bloei laten komen van ieders potentieel! De voornaamste missie is in onze visie dan ook het ontwikkelen van het menselijk potentieel binnen een organisatie.

Advies en HR-sparringpartner

Interim-management

Coaching on the Job

Jouw Carrière, ons Kompas

Van Talent een Succes maken

Onze Creatieve Werkplaats

Partners

Als HR-generalisten werken wij samen met een gekende groep professionals op het gebied van: assessments, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, arbeidsrecht, pensioenen, werving, employee branding, medezeggenschap, trainingen, opleidingen, preventie, re-integratie en loopbaanontwikkeling.

Meesterschap in HRM

Contact

Bas van Beek

Aziëlaan 85,
5691 LB Son

Maarten van Dierendonck

Spoorzichtlaan 26,
2106 AW Heemstede


    EmailTelefoonBeide/geen voorkeur