Skip to main content

Diensten

Het menselijk potentieel als uitgangspunt voor HRM

Het HR-vak kent, naast de beheersmatige en juridische kant, twee belangrijke pijlers: het bedrijfskundige en organisatorische aspect en het ontwikkelen van menselijke potentieel binnen de organisatie. Hoewel ‘Human Resource Management’ tot op de dag van vandaag het vakjargon is, is wat ons betreft ‘Human Potential Management‘ een betere term; voor ons draait het om het volledig tot bloei laten komen van ieders potentieel! De voornaamste missie is in onze visie dan ook het ontwikkelen van het menselijk potentieel binnen een organisatie.

De pijlers onder onze HR-dienstverlening

Binnen Hermes & Candel hebben we onze diensten onderverdeeld in de volgende pijlers:

Advies en HR-sparringpartner

De organisatie wil een stap maken, maar komt niet toe aan de uitvoering doordat er onvoldoende capaciteit is of doordat de benodigde kennis en ervaring ontbreekt. Voor vele onderwerpen kun je bij ons terecht. Bijvoorbeeld: harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, het implementeren van een HR-cyclus van waarderingsgesprekken, het selecteren en implementeren van HR-software, de salarisadministratie, het terugbrengen van het ziekteverzuim, introduceren van leeftijdsbewust personeelsbeleid gecombineerd met duurzame inzetbaarheid, werving van personeel, strategische personeelsplanning. 

Interim-management

We zijn als HR-generalisten in staat om op interim-basis direct in de HR-functie van een organisatie te stappen. Dit kan zijn om een onverwachte situatie op te vangen of met een concrete opdracht aan het werk te gaan. Denk hierbij aan een reorganisatie of verandertraject, aan de werving en opbouw van een HR-afdeling of aan situaties waarin inzet en kennis wordt gevraagd bij fusie of overname. 

Coaching on the Job

Het ontwikkelen van het Meesterschap van de HR-professional, daar richt onze coaching zich op. We helpen de HR-professional bij de vraagstukken van de dagelijkse praktijk en on the job. Deze professionals betre­den goed opgeleid de arbeidsmarkt, maar het Meester­schap ontstaat pas in de praktijk. Als sparringpartner en coach van de HR-professional stut H&C de ontwikkeling van zijn/haar potentieel. Wat hand in hand gaat met iemands persoonlijke ontwikkeling.

Jouw Carrière, ons Kompas

Onze kennis en ervaring binnen de HR-wereld willen wij graag met jou als HR-professional delen om je carrière verder vorm te geven. Hermes & Candel kan je bij elke stap van je loopbaan begeleiden. Middels coaching en training vergroten wij je impact als HR-professional op het succes van de organisatie. Dit sluit aan bij de toegenomen rol van de HR-professional als business partner, én het belang van de ontwikkeling van soft skills.

Mocht je een volgende stap in je loopbaan overwegen, dan zijn wij er om je te ondersteunen met ons netwerk en kennis van de arbeidsmarkt. Wij vormen graag een platform voor vraag naar en aanbod van de HR-professionals.

Van Talent een Succes maken

Het succes van de organisaties hangt af van in hoeverre deze het maximale uit het potentieel van hun medewerkers weten te halen. Met ‘Talent & Succes’, de softwaretool van Holtrop, zorgen wij voor een digitaal (zelf)ontwikkelhandboek voor medewerkers. Deze tool verschaft medewerkers en managers inzicht in bv. de stijl van communicatie, samenwerken en leiderschap. Talenten kunnen gekoppeld worden aan de kerncompetenties van de organisatie en meer specifiek de competenties van de functie. Wij helpen organisaties om dit unieke instrument succesvol te implementeren, met tools, advies en training. 

Onze Creatieve Werkplaats

In onze (virtuele) werkplaats zijn we voortdurend bezig om trainingen en workshops te ontwikkelen die HR-professionals verder versterken in de praktijk. Wij richten ons hierbij op het ontwikkelen van de ’soft-skills‘ zoals, communiceren, onderhandelen, samenwerken, en leiderschap. We organiseren daarnaast creatieve workshops en leren onze HR-professionals visualisaties te gebruiken in hun werk. We kijken bij ontwikkeling van HR-professionals ook naar nieuwe werkvormen zoals systemisch werken en embodied learning. Verder zijn we voortdurend op zoek naar (online) hulpmiddelen die het werk in de praktijk kunnen ondersteunen. 

Meesterschap in HRM